This is alternative content.

 

 

 
  
 

  • Thứ Hai, ngày 19/10/2009:
    Công ty TÂN QUANG VIỆT và tập thể nhân viên làm việc tại Tòa nhà JVPE đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt bão lụt vừa qua tại Tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Đây là một trong những hoạt động xã hội mà ban lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên cùng cố gắng duy trì và mang tính chất thường xuyên.
     

  • Thứ Tư, ngày 28/10/2009:
    Toà nhà JVPE vừa hoàn tất việc cải tạo và sữa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu mỹ quan của khu vực và khách hàng thuê.  Đồng thời kiểm tra và lắp đặt thêm mới các camera, đèn chiếu sáng và các phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn trong Tòa nhà.

 
     

 

  Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Hỗ trợ  |  VP cho thuê  |  Dịch vụ  |  Liên hệ